Reklama Reklama Reklama
Reklama
Szukaj w artykułach:
               Reklama na portalu plonszczak.pl                **************                plonszczak@wa.home.pl                **************                Reklama na portalu plonszczak.pl                **************                plonszczak@wa.home.pl                **************                Reklama na portalu plonszczak.pl                **************                plonszczak@wa.home.pl                **************
plonszczak.pl arrow Samorząd
Piątek, 21 lipca 2017 r.
Aktualne wydanie
Pierwsza strona
Co, gdzie, kiedy?
Krótko
Samorząd
Sport
Zdarzenia
Galeria zdjęć
Numery archiwalne
Artykuły
Co, gdzie, kiedy?
Krótko
Samorząd
Sport
Zdarzenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Samorząd
W budżecie zmienili Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Podczas sesji 7 lipca radni gminy Sochocin zdecydowali o wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie.

Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia wydatków o 85 tys. zł na przebudowę drogi w Wierzbówcu, 135 tys. zł zaplanowano na przebudowę drogi w Kępie, ponad 28 tys. zł przeznaczono na modernizację i bieżące utrzymanie gminnych dróg. Zmniejszono również planowane wydatki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Sochocinie, ponieważ obecnie gmina tego zakupu nie będzie dokonywała. (ko)
 
Szkoła taniej Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Gmina Raciąż ogłosiła drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości po szkole w Kraszewie Gaczułtach. Cena wywoławcza jest znacznie niższa.

W pierwszym przetargu nie było chętnych na zakup nieruchomości po byłej szkole. W skład gminnej nieruchomości wchodzi budynek po szkole o pow. 377 mkw, budynek gospodarczy oraz ponad 60-arowa działka.

Cenę wywoławczą w przetargu ustalono na 416 tys. zł, teraz obniżono ją do 332.800 zł. Przetarg zaplanowano na 10 sierpnia. (ko)
 
Na dwoje... babka wróżyła Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
W piątek, 7 lipca rada gminy Sochocin uchwaliła plan pracy komisji doraźnej, która będzie analizowała temat nowego studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informowaliśmy wielokrotnie, że po unieważnieniu przez wojewodę uchwały rady w sprawie nowego studium dla gminy, trwają prace nad nowym projektem.

Nowy projekt był już wyłożony do wglądu dla mieszkańców, zebrano już uwagi do tegoż dokumentu. Rada powołała komisję doraźną, która uwagi będzie analizowała.

Radni zatwierdzili plan pracy doraźnej komisji. Z projektu uchwały wynika, że w lipcu komisja ma wypracować stanowisko i wybrać jedną z dwóch opcji: albo nie uwzględnić części zgłoszonych uwag i wprowadzić poprawki do studium albo zaprzestać dalszych prac nad studium i przystąpić do zmiany planu zagospodarowania dla kilku pojedynczych działek, których zmiana byłaby możliwa według starego studium.

Jeśli prace nad studium miałyby być prowadzone, to w sierpniu komisja będzie analizowała zgłoszone przez mieszkańców uwagi. (ko)
 
I po ścieżce...! Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Piesza ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Uroczysko Złotopolice” przeszła do historii.

Ścieżka powstała w 2008 roku w wyniku współpracy Urzędu Gminy w Załuskach i Nadleśnictwa Płońsk. Przestała oficjalnie istnieć 1 lipca.

- Jest to przemyślana decyzja wójta gminy Załuski, Romualda Woźniaka, który pomimo zgody rady gminy na renowację obiektu, postanowił jednak po jednoznacznych sugestiach ze strony Nadleśnictwa Płońsk zrezygnować z pomysłu, a co za tym idzie, zlikwidować go całkowicie - informuje na swojej stronie internetowej urząd. - Powodem takiego rozwiązania jest wandalizm - notoryczna dewastacja tego obiektu przez nieznane osoby. Niebawem usunięte zostaną nieliczne już pozostałości poszczególnych elementów ścieżki. (ko)
 
Wnioski do 4 sierpnia Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
250 tys. zł zamierza przeznaczyć płoński ratusz na realizację projektów w ramach płońskiego budżetu obywatelskiego 2018. Do 4 sierpnia można składać wnioski z opisem projektów, które będą mogły być zrealizowane w przyszłym roku.

Regulamin płońskiego budżetu obywatelskiego na rok 2018 określa warunki, według których oceniane będą projekty zgłoszone do 4 sierpnia. Muszą one dotyczyć spraw należących do zadań własnych samorządu, koszt realizacji każdego z nich nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Mogą to być projekty dotyczące np. stawiania siłowni zewnętrznych i placów zabaw, budowy lub modernizacji krótkich odcinków dróg, chodników, urządzania zieleni.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.plonsk.pl lub w kancelarii urzędu miejskiego. Wypełniony można przesłać drogą pocztową na adres urzędu (ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk), adres mailowy: konsultacje@plonsk.pl lub w urzędzie wrzucić do przygotowanej w tym celu urny.

Projekty wstępnie oceni komisja, a zakwalifikowane przez nią poddane zostaną pod głosowanie, więc decyzja o ich realizacji należeć będzie do mieszkańców Płońska.

Anna Piórkowska
 
Nowi starzy dyrektorzy Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Gmina Raciąż rozstrzygnęła konkursy ogłoszone na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół w Koziebrodach, Krajkowie i Uniecku.

Decyzją konkursowych komisji w kolejnych latach stanowiska te piastować będą dotychczasowi dyrektorzy - w Koziebrodach Anna Środkowska, w Krajkowie Piotr Kasicki i w Uniecku Anna Ossowska. (ap)
 
Kandydaci komisji Wygeneruj PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Na początku lipca w gminie Załuski odbyły się konkursy na dyrektorów trzech szkół - w Kroczewie, Kamienicy i Stróżewie. Dwunastoosobowa komisja spośród chętnych wskazała swoich kandydatów.

Jako jedyna o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżewie ubiegała się dotychczasowa szefowa tej placówki Ewa Dylewska, która wskazana została przez komisję do dalszego pełnienia tej funkcji.

Niespodzianką jest natomiast kandydatura Zygmunta Aleksandrowicza (wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku), który od września najprawdopodobniej pokieruje Zespołem Szkół w Kroczewie (zgodnie z jednomyślnym wskazaniem komisji). W konkursie na to stanowisko startowała również dotychczasowa dyrektor Urszula Drzewaszewska i nauczycielka z kroczewskiej szkoły Agnieszka Dąbrowska.

Komisja nie podjęła jednoznacznej decyzji w sprawie szkoły w Kamienicy, gdzie o stanowisko dyrektora ubiegały się wstępnie trzy osoby, przy czym jedna wycofała swoją kandydaturę. Dlatego szansę mają nadal: dotychczasowa dyrektor Joanna Wiśniewska i nauczycielka z Ciechanowa Zofia Daniszewska. Ostateczna decyzja w sprawie dyrektorów należeć będzie do wójta.

Anna Piórkowska
 
REKLAMA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Polecane strony
 
Do góry Do góry