:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
samorząd, Bardzo gorąco Baboszewie! - zdjęcie, fotografia
25/05/2018 16:32

Piątkowe obrady radnych gminy Baboszewo (25 maja) były, można powiedzieć, dość zaskakujące i nie tylko dlatego, że rada odrzuciła w głosowaniach część uchwał. Okazało się również, że większość rady chce obniżyć pensję wójta do minimum, a sekretarz gminy, Beata Wiechowska skierowała prywatny akt oskarżenia przeciwko 13 radnym.

Jak już informowaliśmy - w czwartek, 24 maja radni gminy Baboszewo przerwali obrady z uwagi na fakt, że projekty uchwał nie posiadały adnotacji o zaopiniowaniu przez prawnika. Wycofali też z porządku obrad punkty, dotyczące udzielenia wójtowi absolutorium (wniosek złożony przez radnego Grzegorza Ziółkowskiego był uzasadniany brakiem dokumentacji, dotyczącej Gminnego Klubu Sportowego „Orlęta”).

Obrady zostały wznowione w piątek, 25 maja.

Przewodniczący pyta…

Przewodniczący rady, Sławomir Goszczycki skierował do wójta dwie interpelacje. Prosił mianowicie o przygotowanie informacji w sprawie nagród dla kadry kierowniczej w urzędzie w latach 2015 – 2018, a także o poniesione i planowane wydatki na organizowaną przez gminę imprezę „Powitanie lata”.

Stypendia jednakowe…

W piątek radni zdecydowali o zmianie uchwały w sprawie stypendiów motywacyjnych dla uczniów gminnych szkół. Zmiana dotyczy kwoty stypendium – zgodnie z piątkową decyzją, dotychczas zróżnicowane kwoty zostały zastąpione jedną – 250 zł, które będzie wypłacone jednorazowo.

Powiatowi nie dali!

Rada - 11 głosami, odrzuciła uchwałę w sprawie dofinansowania przebudowy powiatowej drogi Drobin – Gralewo – Mystkowo (2 radnych głosowało za).

Większością głosów odrzucono również projekty uchwał w sprawie zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Pensję do minimum…

Przewodniczący rady, Sławomir Goszczycki odczytał wniosek, podpisany przez 15 radnych w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Tomasza Sobeckiego. A radni wnoszą o obniżenie wynagrodzenia wójta do minimalnego, określonego przepisami poziomu - z dniem 1 lipca. Rada argumentuje swój wniosek  koniecznością dokonywania oszczędności, którą to konieczność potwierdzał wielokrotnie sam wójt.

- Odnosząc się krytycznie do zmian ograniczających zakres nauczania języka rosyjskiego, niżej podpisani radni proponują oszczędności w obszarze, który nie wywrze tak negatywnych skutków społecznych, jak oszczędności w zakresie edukacji naszych dzieci – uzasadniają radni.

Przewodniczący rady, odczytawszy wniosek rady, zawnioskował, by niezwłocznie przygotowano w tej sprawie projekt uchwały.

Sprzeciw ZNP…

Przewodniczący rady odczytał na sesji pismo zarządu płońskich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W piśmie powyższym ZNP zwraca się do wójta o wyjaśnienia, dlaczego opinia związku wydana do arkuszy organizacyjnych szkół została dołączona do przedstawionych w kuratorium oświaty, zmienionych później arkuszy. Zdaniem ZNP było to naganne, bo opinia dotyczyła pierwotnych arkuszy, a nie tych po zmianach.

Wójt o braku zaufania…

Wójt Tomasz Sobecki odnosił się do wycofania uchwał absolutoryjnych z porządku obrad i przerwaniu w czwartek obrad. Mówił, że radni widocznie nie mają zaufania do pracowników urzędu, bo każdy projekt uchwały jest opiniowany przez prawnika, a w statucie nie ma zapisu, że projekt musi być przez prawnika parafowany.

Wójt powiedział, że poprosił o pół godziny przerwy, by prawniczka mogła do urzędu przyjechać, tak się stało, podpisywała uchwały i brakowało jeszcze kilku minut, gdy sesję przerwano.

Zdaniem wójta, dokumentacja dotycząca wykorzystania gminnej dotacji przez GKS „Orlęta” nie ma żadnego znaczenia dla rozpatrzenia absolutorium.

Wójt stwierdził, że najbardziej jest mu przykro, iż rada nie uchwaliła zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. Przypuszcza, że była to konsekwencja odrzucenia uchwały dofinansowania przebudowy powiatowej drogi.

Wójt przypominał, że dotacja dla powiatu była przed sesją uzgodniona, kwota 207 tys. zł była w budżecie. Zdaniem wójta oznacza to w 99 proc., iż droga ta nie zostanie zrobiona, a w konsekwencji brak inwestycji na powiatowych drogach na terenie gminy. Wójt Sobecki argumentował, że odrzucenie zmian w budżecie oznacza, że np. nie będzie można wprowadzić do budżetu dotacji na szkoły i zabezpieczyć niezbędnych wydatków.

Nie zrezygnuję z tego powodu…

Wójt odnosił się również do wniosku rady o obniżenie wynagrodzenia, mówiąc, że to sprawa rady i jej kompetencje a on nie będzie chodził po sądach, jak jeden z wójtów.

- W porządku, nie ma problemu – powiedział wójt, dodając, że nie zrezygnuje z bycia wójtem z powodu niższego wynagrodzenia. Przypomniał, iż sam kiedyś nie chciał podwyżki, którą proponowała rada. Spodziewał się, że będzie zarabiał około 500 zł mniej z uwagi na zmianę przepisów, teraz okazuje się, iż będzie to bardzo dużo mniej, ale też przeżyje…

Wójt odnosząc się do pisma ZNP stwierdził, że związek zapomina, że nie on wykłada pieniądze na oświatę.

Wójt mówił, że jeśli chodzi o język rosyjski, dotyczy to klas czwartych i jest możliwość, by nauka tego języka odbywała się w ramach realizowanego obecnie unijnego projektu, gmina nie ponosiłaby kosztów. Nie wiadomo jednak, czy byłoby to możliwe w szkole w Mystkowie, która w projekcie nie uczestniczy.

Ktoś powie, tuba…

Radna Wioletta Derecka powiedziała, że w takim razie może warto zrezygnować z wydawania wspólnie z Raciążem samorządowej gazety i przeznaczyć te środki na naukę rosyjskiego.

- Możemy zrezygnować ze wszystkiego – odparł wójt, dodając, że ktoś powie o urzędowej gazecie – tuba, ale mieszkańcy dzięki temu są informowani, a potrzebę informowania mieszkańców zauważył już w kampanii. Wójt stwierdził, że urzędowa gazeta to koszt 1.500 zł miesięcznie.

Trzynastka do sądu!

- Teraz już do nikogo nie mamy zaufania – powiedział wójtowi przewodniczący, Sławomir Goszczycki, dodając, że gdyby w czwartek na sesji był prawnik, byłoby głosowanie.

Obecny na sesji mieszkaniec Stefan Pawłowski powiedział, że wójt na sesji mówił, iż z nikim do sądu nie będzie chodził.

- Czy prawdą jest, że rada została podana do sądu? – zapytał Pawłowski  przewodniczącego.

Przewodniczący potwierdził, że 13 radnych dostało wezwanie do sądu. Okazuje się, że prywatny akt oskarżenia przeciwko radnym skierowała sekretarz Beata Wiechowska, a wójt ma być świadkiem przeciwko radzie.

Przypomnijmy, że pozew dotyczy apelu do wójta Sobeckiego, podpisanego przez 13 radnych (z wyjątkiem Grzegorza Kalińskiego i Mariusza Kocieńskiego). Radni w apelu zwracali się do wójta o odwołanie Beaty Wiechowskiej ze stanowiska sekretarza, argumentując ten apel zaniepokojeniem polityką kadrową w urzędzie gminy. W apelu radni uzasadniali, że w kontekście organizacji pracy urzędu i zarządzania zasobami ludzkimi,  rada gminy ocenia negatywnie sekretarza, wskazując zmiany kadrowe, co zdaniem radnych negatywnie przełożyło się na sprawność i efektywność działania wielu działów urzędu a także liczbę spraw, które trafiły w tym okresie do sądu i prokuratury, a bezpośrednio dotyczyły pracowników..

Zarówno sekretarz, jak i wójt z zarzutami radnych w powyższym apelu się nie zgadzali, twierdząc, że są bezzasadne i  argumentując m.in., że za politykę kadrową w urzędzie nie odpowiada sekretarz, ale wójt.

To nie jest prawda…

Wiceprzewodnicząca rady, Bożena Prusińska powiedziała, że twierdzenie wójta, iż wskutek odrzucenia zmian w budżecie dzieci w przedszkolu nie dostaną chlebka, a nauczyciele czy urzędnicy pensji nie jest prawdą, nic się nie zawali a pieniądze będą na wszystko, co potrzebne.

Radna argumentowała, że decyzja rady wynikała z faktu, że środki na powiatową drogę rada chciała przesunąć z pieniędzy, planowanych na remont budynku ośrodka w Baboszewie, by z remontem tym jeszcze poczekać i uniknąć sytuacji z Sarbiewa, gdzie wyremontowany obiekt chciała przejąć płońska poradnia. Wójt natomiast chciał środki na drogę wziąć z  budżetu przedszkola.

- My mówiliśmy, że tak nie chcemy, ostrzegaliśmy – powiedziała – I stało się, jak się stało…

tekst i foto: Katarzyna Olszewska

Reklama

Bardzo gorąco w Baboszewie! komentarze opinie

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 17:06:46

  Nareszcie. Brawo radni. Teraz pan wie jakie to uczucie jak się ma obnizona pensje.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 17:44:06

  Co to za rada która nie chce budować dróg i nie chce remontować ośrodka zdrowia. Wstyd.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 17:48:57

  Sprawa języka nie jest przecież przesądzona. Wszystko to robione jest przez radnych niestety z zawiści. Rada merytorycznie nic sobą nie reprezentuje.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 17:50:54

  Wyraz twarzy przewodniczącego mówi wszystko. Ten człowiek nie wzbudza mojego zaufania.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 17:53:32

  Pani radna Prusińska nie ma racji. Taka blokada propozycji uchwał budżetowych które może proponować tylko wójt może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania urzędu i gminy.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 17:57:05

  Obniżenie wynagrodzenia wójtowi to zemsta za to że na poprzednich komisjach wójt przypomniał radnym w obecności innych osób o tym że nie chciał się zgodzić w 2016r na podwyżki diet dla radnych w skali roku o 36 tyś. zł. Musiało to chyba ich zaboleć ale prawda boli niestety.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 19:09:15

  Smutna historia.... ha ha

 • www.onet.pl - niezalogowany 2018-05-25 19:09:24

  Brawo radni szkoda że dopiero teraz to należało wykonać już w 2016 r

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 20:37:33

  Wedle art 23 Ustawy o Samorządzie Gminnym radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty,nie prywatnymi względami ! Dziękujemy zatem za zniszczenie planów na nową drogę ! mieszkańcy Mystkowa :)

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 20:51:00

  Radzę sprawdzić czy w związku z prywatnym pozwem Wiechowskiej zapłata dla mecenasa będzie pokryta z jej kieszeni czy z budżetu gminy? Jeśli z budżetu gminy to skrajna niegospodarność i to rada winna zgłosić do prokuratury lub CBA. A tak wogóle to wielkie brawo dla rady w końcu otworzyli oczy, ale będą mieli również okazję choć w mikrym stopniu poczuć to, co my pracownicy czuliśmy. Trzymam kciuki za Was i powodzenia w walce.

 • gość 2018-05-25 20:52:21

  Za co brawa? Przez trzy lata Rada Gminy firmowała rozwalanie wzorcowej wprost Gminy, która była przykładem dla innych. Nagle przed wyborami i trochę w odwecie postawili się. Mamy nadzieję, że ani wrogi gminie wójt ani firmujący nieudacznika radni, nie ośmielą się startować w najbliższych wyborach. Mam nadzieję, że następca nieudacznika, oraz całkiem nowi radni rozliczą haniebną kadencję i Gmina Baboszewo wróci na szczyt jak było wcześniej.

 • Mieszkanka - niezalogowany 2018-05-25 21:44:30

  To że wójt obniżył wynagrodzenia w urzędzie i skończył z wycieczkami na ktore jezdzili też radni to dobrze zrobił. A jemu niech obniżą, ale wszyscy mówią że to odwet za pozew sekretarz.

 • gość 2018-05-25 22:32:00

  Jeszcze 5 miesięcy cyrku i mam nadzieję że tak wójt jak i rada gminy odejdą w niebyt. Przebudzenie rady trochę za pózno. Lekceważące traktowanie pracowników, odwoływanie skarbników, rozdawnictwo pieniędzy dla powiatu to tylko nieliczne ,,niedociągnięcia ".

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 22:50:29

  Ręce opadają.. radni i wójt chcą dobrze a wychodzi źle.. ja wiem , że pieniądze rządzą światem ale chyba będąc w gminie na jakimś miejscu w tej grupie osób decydujących moglibyście raz pomyśleć o wszystkich mieszkańcach a nie tylko o tym, kto ma lepszą pozycję . Ile można? Może jeśli tak ciężki Wam podjąć decyzję co wybrać to wyjdźcie do ludzi i ich zapytajcie o zdanie. Albo poszukajcie dofinansowań jeszcze w innych miejscach.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-25 23:47:28

  Czas na zmiany... Kiedyś nie było takich akcji... Teraz w tej obsadzie będzie tylko źle.. a ciężko będzie odzyskać zaufanie..Powodzenia życzę

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 00:28:59

  W końcu rada gminy się obudziła.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 07:26:27

  Co za rada? Takie bylo pytanie: rada która przytakiwala, chwalila, uwielbiala wladze. I co sie stalo ? Male nieporozumienie i rada dostrzegla prawdziwe oblicze wladzy, która nigdy nie miala na uwadze dobro gminy. Wladza która nie liczy sie z ludzmi , z gmina, z dobrem drugie. Tylko pycha i butnosc przemawiala przez nich (wladze) od samego poczatku kiedy dostali te wygodne fotele. Kazdy poczul na wlasnej skórze w miejszym lub większym stopniu. Nie wybiera sie ludzi z przypadku na tak wazne stanowisko. Moze jakos to będzie. Nie będzie ....bo zmarnowane 4 lata dla gminy, a teraz przez 4 lata posprzatac to wszystko sie nie da.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 07:37:30

  A kto z tymi ludzmi co teraz pracuja chcialby jedzic na wycieczki.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 08:34:52

  Właśnie tereaz rada zaczęła mowic głosem mieszkańców. Nie chcemy rozdawania pieniedzy dla powiatu, chcemy rozwijac edukacje naszych dzieci, nie chcemy pychy i obludy, klamstwa, i bezczelności. Mieszkaniec Gminy Baboszewo.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 08:53:11

  Panie Wojcie, Pani sekretarz... Proszę się nie ratować durnymi komentarzami :) wiaodmo, że jakiś Kowalski/a z baboszewa nie napisała takich komentarzy :) chyba, że się mylę i mieszkańcy są aż tak zagłębieni w sprawy gminy i idą jednogłośnie za wójtem

 • Mieszkanka - niezalogowany 2018-05-26 12:22:57

  To że wójt obniżył wynagrodzenia w urzędzie i skończył z wycieczkami na ktore jezdzili też radni to dobrze zrobił. A jemu niech obniżą, ale wszyscy mówią że to odwet za pozew sekretarz.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 13:22:00

  "Radni działając przeciwko wójtowi działają przeciw gminie." A Wójt działając przeciwko radnym działa przeciwko mieszkańcom i gminie. Dzięki radnym zaczyna wychodzić na jaw niedociągnięcia władzy. trochę późno radni, ale dobre i to. Trzeba było wcześniej słuchać może uratowałoby się trochę więcej. Ten wójt już nic dla Naszej Gminy niech nie robi bo czego się nie dotknie to psuje. A tak apropo czemu to pani sekretarz wypowiada sie na temat budżetu i uchwał, które dotycza skarbnik. Czyżby skarbnik nie bylo na sesji (bo to tylko figurka w calej tej ukladance)

 • Gość - niezalogowany 2018-05-26 13:22:59

  Oj chyba przewodniczący ZACHCIAL wójtem zostać a tak dobrze Panowie się dogadywali i pomagali

 • gość 2018-05-26 16:31:39

  Oj za poźno wyszło szydło z worka jacy to prawdomówni urzędnicy zasiadają za biurkiem /ileż to nagród musiał Wójt wypłacić by nauczyć nową kadrę swoich zasad/ wszystko można sprawdzić, ile osób zatrudnia się obecnie a ile zł przeznacza na prawników sądząc się z doświadczonymi, długoletnimi pracownikami /po dwóch bo jeden nie może ogarnąć/.P.Wójcie nie potrafiłeś zbudować rodzinnej atmosfery w pracy,zaufałeś jednej nieodpowiedniej osobie,która zakopuje Cie w bagno,, wszystko twoja wina , Ty wyrządziłeś krzywdę ludziom i sobie /odeszli z pracy osoby z dobrym doświadczeniem ,na których można było zawsze polegać/przyniosłeś wstyd nie tylko mieszkańcom gminy ale i rodzinie S . Życzę wszystkim prawdomówności.

 • gość 2018-05-26 17:26:43

  Treść komentarza...

 • gość 2018-05-27 22:10:34

  Każda sroczka swój ogonek chwali i do tego wyłącznie służy gazeta gminna B-wa by P.Sekretarz pokazała swoje kłamstwa w gazecie bo prawdy to trudno się doczytać, ,przecież za wszystko w Urzędzie odpowiada Wójt i te zmiany kadrowe i finansowe więc po co wizytówka sekretarz /pewnie do zakłócania porządku / ile to można zaoszczędzić miesięcznie a w skali roku? P.Wójcie zdejmij okulary z nosa bo źle widzisz, a na praktykę to już za późno.

 • Gość - niezalogowany 2018-05-30 20:18:31

  Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie-to do tej pani , która jak dotąd, za nic nie odpowiadała, za to najwięcej złego ludziom czyniła; te dyscyplinarki w urzędzie to za co?a te sprawy w sądach z pracownikami na koszt nas wszystkich?

 • Gość - niezalogowany 2018-05-31 14:29:47

  PULS to wyrzucone w błoto pieniądze-kto tam pisze te arykuły?-ano pan wójt i słynna już na cała Polskę jego sekretarz/sprawa podania do sądu Rady Gminy pokazana w tv3/-więc niby mieliby przeciw sobie pisać?-wystarczy przeczytać ostatni egzemplarz-jak to tłumaczą na swoją korzyść wszystkie ostatnie wpadki np podmiana arkuszy szkolnych to miał być bohaterski czyn służący oszczędnościom gminy...

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez plonszczak.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

pł1994 z siedzibą w Płońsk 09-100, Płocka 85A,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"