:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Politycznego zamieszania w Płońsku ciąg dalszy - teraz oświadczenie wydało Razem dla Samorządu

samorząd, Politycznego zamieszania Płońsku ciąg dalszy teraz oświadczenie wydało Razem Samorządu - zdjęcie, fotografia
Gazeta plonszczak.pl 19/11/2018 19:22

AKTUALIZACJA - nowe oświadczenie Razem dla Samorządu na koniec tekstu

 

Wystąpienie radnej z klubu Razem dla Samorządu, ujawnianie szczegółów rozmów o potencjalnej koalicji Razem dla Samorządu i Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej, prześciganie się w kolejnych oświadczeniach na facebookowych profilach tych ugrupowań. Oj, dzieje się na politycznej scenie Płońska.

Radna miasta Płońska, Monika Zimnawoda – o czym już informowaliśmy - wystąpiła z klubu Razem dla Samorządu, z którego w minionych wyborach kandydowała do rady. Ze swoim oświadczeniem zapoznała dziennikarzy w poniedziałek, 19 listopada - w przerwie pierwszej w tej kadencji sesji rady miasta.

- Z dniem 18 listopada wystąpiłam z klubu Razem dla Samorządu – oświadczyła dziennikarzom Monika Zimnawoda, dodając, że decyzję  motywuje różnicami w poglądach z liderem ugrupowania, Elżbietą Wiśniewską. – Czuję się oszukana, ponieważ powyborcze żądania Razem dla Samorządu wobec burmistrza, styl prowadzenia polityki i kultura prowadzenia dyskusji pozostawiają wiele do życzenia i nie mogę się z nimi zgodzić. O takim rodzaju współpracy nie było mowy w czasie kampanii, a także przed jej rozpoczęciem. W tym miejscu pragnę przeprosić moich wyborców i zapewnić ich, że moje wyborcze obietnice postaram się zrealizować w tej kadencji rady miejskiej w sposób rzetelny, uczciwy, nie stosując nieczystych metod politycznych.

Dodajmy, że Monika Zimnawoda swoją decyzję ogłosiła dzień wcześniej, w niedzielę, 18 listopada, o czym informowaliśmy na naszym portalu.

Marcin Łobko, który kandydował z Razem dla Samorządu do sejmiku województwa, odniósł się do tego faktu na swoim facebookowym profilu, argumentując m.in., że Monika Zimnawoda nie zgodziła się na zawiązanie koalicji i przedstawienie jej warunków obecnemu burmistrzowi Andrzejowi Pietrasikowi, który wcześniej przedstawił projekt swojego porozumienia.

Głos w tej sprawie zabrało później Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej – z którego kandydował burmistrz Andrzej Pietrasik - w swoim oświadczeniu, opublikowanym na swoim profilu fb.

- (…) „PSZP zaproponowało Razem współpracę w Radzie Miasta dotyczącą wspólnej realizacji najważniejszych miejskich inwestycji i innych ważnych dla rozwoju miasta punktów – czytamy w oświadczeniu. - W odpowiedzi na naszą propozycję pani Elżbieta Wiśniewska zażądała w zamian za współpracę w RM, następujących stanowisk w Urzędzie Miasta, instytucjach i spółkach miejskich: utworzenia w UM stanowiska drugiego wiceburmistrza dla komitetu Razem; zatrudnienia w UM dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wskazanego przez Razem; wskazania przez Razem nowego dyrektora MCK po upływie umowy pani dyrektor Wiśniewskiej; zatrudnienie wiceprezesa PGK wskazanego przez Razem.  Samorząd miejski tym różni się od samorządu powiatowego, że wybory ma burmistrza są bezpośrednie, a starosta jest wybierany przez radnych z aktualną większością radzie i często wyborcy dopiero po wyborach są informowani o takich ważnych koalicjach. Burmistrz na podstawie swojego mandatu z wyborów bezpośrednich odpowiada za politykę personalną w mieście. Zaś radni w głosowaniu decydują o podziale funkcji w Radzie Miasta. Burmistrz Andrzej Pietrasik jest otwarty na współpracę z każdym ugrupowaniem i każdym radnym w Radzie Miasta w kwestii realizacji projektów, dobrych dla miasta ale współpraca nie może być oparta na szantażu w sprawie obsadzania stanowisk i żądania utworzenia dodatkowych stanowisk w UM, spółkach i instytucjach miejskich”.

Do oświadczenia PSZP odniósł się - również na facebooku, komitet Razem dla Samorządu.

- „Burmistrz Andrzej Pietrasik czuje się szantażowany projektem porozumienia koalicyjnego, którego nigdy nie otrzymał, i który nigdy nie był przedmiotem żadnych negocjacji między PSZP a Razem dla Samorządu – czytamy. - To wewnętrzny, roboczy dokument, który był dyskutowany w zamkniętej grupie facebookowej osób startujących z komitetu Razem dla Samorządu. W dalszej części pisma był program Razem dla Samorządu, do którego już PSZP się nie odnosi, bo i po co? Zamiast zawrzeć klarowne, transparentne porozumienia koalicyjne, lepiej wyciągnąć przecież jedną radną. Tak, te metody burmistrz ma opracowane do perfekcji.”

Radna Zimnawoda podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w przerwie sesji mówiła dziennikarzom, że nieprawdą jest, że projekt porozumienia był tylko wstępny do dyskusji. Poinformowała, iż będzie radną niezależną.

Zapytaliśmy o komentarz w tej sprawie Elżbietę Wiśniewską.

- Nie będę komentować odejścia Moniki, powodów, stylu i momentu, który wybrała. Komitet Razem dla Samorządu ma wydać w tej sprawie oświadczenie – odpowiedziała.

We wtorek, 20 listopada, oświadczenie wydało Razem dla Samorządu. Publikujemy je poniżej.

Oświadczenie

Razem dla Samorządu w sprawie kłamstw Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika

temat: Szantaż, zdrada i płońskie 30 srebrników czyli Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika kłamie.

Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika kłamie, że otrzymało od Elżbiety Wiśniewskiej jakiekolwiek propozycje zawarcia porozumienia z żądaniem stanowisk w radzie miasta, urzędzie miasta i spółkach miejskich, a co za tym idzie nigdy też nie otrzymał projektu umowy koalicyjnej opublikowanego w niedzielę przez Marcina Łobko. Projekt umowy był jedynie szkicem konsultowanym na zamkniętym forum Razem dla Samorządu. Pani Monika Zimnawoda w niedzielę zrezygnowała z bycia radnym Razem dla Samorządu szantażując Elżbietę Wiśniewską możliwością ujawnienia zapisów projektu umowy (robiła to w obecności 3 świadków). Reasumując Pietrasik czuje się szantażowany pismem, którego nigdy nie otrzymał.

W pełni popieramy żądanie zrzeczenia się mandatu uzyskanego przez Razem dla Samorządu, a przydzielonego p. Zimnejwodzie. Mówimy stanowcze nie brakowi lojalności oraz szantażystom.

Poniedziałek pokazał jak wygląda płońskie trzydzieści srebrników. Te trzydzieści srebrników to miejsce w fotelu przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego rady miejskiej i dieta wyższa niż dieta radnego nie sprawującego żadnej funkcji. Dodajmy, przewodniczącej bez doświadczenia w zakresie inwestycji, gospodarki i finansów oraz bez doświadczenia jako radnej. Propozycja została złożona przez radnego Barańskiego i przyjęta głosami ugrupowania burmistrza czyli Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej oraz p. Monikę Zimnąwodę. Te trzydzieści srebrników na dzisiaj jest warte jakieś 200 złotych miesięcznie (jednak chodzą słuchy, że niedługo ma to być 2000). Monika Zimnawoda wspomniane 30 srebrników przyjęła. Reasumując p. Zimnawoda nie chciała stanowisk ale je wzięła.

Poniedziałkowe kłamstwa wyraźnie wskazują z jakiego powodu p. Zimnawoda złożyła rezygnację. Nie od dzisiaj wiadomo w jakim sposób zarządza miastem Burmistrz Pietrasik wyciągając radnych z innych ugrupowań. Sposób postępowania Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika oraz p. Zimnejwody jest głęboko nieetyczny, a fakt wyboru przez mieszkańców miasta nie zwalnia z jej przestrzegania ani też nie pozwala na pisanie kłamstw, niezależnie od tego czy jest się burmistrzem, czy radnym.

Kłamstwem jest, że Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej reprezentowane przez Andrzeja Pietrasika, prowadziło rozmowy z Razem dla Samorządu. (Chyba, że traktować p. Zimnąwodę jako reprezentanta Razem. Tak p. Zimnawoda coś wynegocjowała. Chociaż zwracamy uwagę, że w projekcie umowy koalicyjnej nie było propozycji wspólnego wyboru przewodniczącego komisji wskazanego przez Razem dla Samorządu. W szkicu projektu umowy koalicyjnej jest wiceprzewodniczący).

Prawdą jest, że radni Razem dla Samorządu zostali zaproszeni na spotkanie z Porozumieniem Samorządowym Ziemi Płońskiej, na którym zaproponowano aby wszystkie miejsca w “prezydium rady” objęli radni Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika po chwili proponując kandydaturę p. Agnieszki Piekarz. Razem dla Samorządu Elżbiety Wiśniewskiej nie przyjęło tej propozycji. Po kilku dniach trzy radne Razem dla Samorządu otrzymały projekt porozumienia zawierający propozycję poparcia programu jedynie Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika. Projekt ten nie został przyjęty przez Razem dla Samorządu.

Kwestia współpracy i realizacji projektów dobrych dla miasta nie może być oparta na szantażu i dyktacie jednego środowiska Andrzeja Pietrasika. Wyborcy głosując w wyborach nie powierzyli władzy absolutnej jedynemu władcy Płońska Andrzejowi Pietrasikowi.

Sposób zapraszania i próby negocjacji przez Porozumienia Samorządowe Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika były tak prowadzone aby wykluczyć lidera Razem dla Samorządu Elżbietę Wiśniewską.

Marcin Łobko ujawnił projekty umowy koalicyjnej (nigdy nie została przedstawiona do negocjacji) oraz porozumienia przesłane przez Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej Andrzeja Pietrasika.

Projekt umowy koalicyjnej zawiera obszerny katalog ponad 50 pozycji do realizacji w bieżącej kadencji samorządu. Katalog ten obejmuje również propozycje programowe Razem dla Samorządu. Stoimy na stanowisku, że aby skutecznie wykonać zobowiązania wyborcze są potrzebne odpowiednie osoby, które zajmą odpowiednie miejsca i odpowiednio te zobowiązania wykonają.

Brak odpowiednich osób będzie skutkował wykonaniem zadań w taki sposób jak w przypadku dworca PKS, który miał być czynny od końca października. Chyba, że to było kolejne kłamstwo - tym razem wyborcze? Zwracamy uwagę, że burmistrz Pietrasik niezgodnie z prawem, pomimo minięcia ustawowych terminów, do dzisiaj nie wydał decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej dotyczącego porozumienia w sprawie dworca w zakresie ujawnienia nazwy podmiotu, z którym zawarł umowę.

Razem dla Samorządu zobowiązuje się do realizacji swojego programu wyborczego i deklaruje współpracę w tym zakresie zarówno na poziomie miasta Płońsk jak i płońskiego powiatu.

Razem dla Samorządu

Na fragment znajdujący się w oświadczeniu Razem dla Samorządu dotyczący wyboru przewodniczącego jednej z komisji rady miejskiej zareagował wymieniony tam radny Arkadiusz Barański. Poniżej jego oświadczenie:

"Ja zgłosiłem Panią Monikę Zimnawode na członka Komisji Rozwoju Gospodarczego. Na przewodniczącą Komisji zgłosił p. Monikę radny Krzysztof Tucholski. Niedorzeczne było by zgłaszanie przeze mnie dwóch osób na to samo stanowisko, gdyż na przewodniczącego zgłosiłem p. Nowakowskiego."

tekst i foto: Katarzyna Olszewska

Reklama

Politycznego zamieszania w Płońsku ciąg dalszy - teraz oświadczenie wydało Razem dla Samorządu komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Las, działka leśna o pow.40

Pilnie sprzedam nieruchomość leśną położoną w Wojtkowej Wsi, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski (20 km od Płońska i 15 km od Ciechanowa), oznaczoną w..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez plonszczak.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

pł1994 z siedzibą w Płońsk 09-100, Płocka 85A,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"