:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Powiat informuje o bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie - pełna lista punktów

samorząd, Powiat informuje bezpłatnej pomocy prawnej poradnictwie pełna lista punktów - zdjęcie, fotografia
Gazeta plonszczak.pl 22/11/2019 12:29

Mieszkańcy powiatu płońskiego mogą skorzystać nie tylko z nieodpłatnej pomocy prawnej, ale również nieodpłatnego poradnictwa z innych dziedzin.

Listę punktów nieodpłatnego poradnictwa publikujemy w załączonej tabeli.

Przypomnijmy, że mieszkańcy powiatu, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, świadczonej w czterech punktach -   po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty: Płońsk - tel. 23 662 40 39; Raciąż - tel. 23 679 11 63; Naruszewo - tel. 23 663 10 51; Nowe Miasto - tel. 23 661 49 20 w. 1. Szczegóły dotyczące udzielania pomocy prawnej są dostępne na stronie internetowej płońskiego starostwa. 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PŁOŃSKIEGO
             
Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres i dane kontaktowe, w tym adres strony internetowej i nr telefonu Dni i godziny działalności Kryteria dostępu do usługi Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń,  w tym informacja o numerze telefonu oraz informacje umożliwiające dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej*
Jednostki publiczne
Poradnictwo rodzinne
1 Gmina Miasto Raciąż Poradnictwo rodzinne Gmina Miasto Raciąż, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07, tel. komórkowy 666 853 383 Środa w godz. 13.00-18.00 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07,
tel. komórkowy 666 853 383
2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu Poradnictwo rodzinne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07 poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07
3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą poradnictwo rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16,
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Tel. 24 231 58 71
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 każdy zainteresowany Kontakt osobisty,
telefoniczny 24 231 58 71,
e-mailowy [email protected]
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku poradnictwo rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk,
Tel. 23 662 42 01,
https://ugplonsk.bip.org.pl
poniedziałek - piątek  w godz. 8.00-16.00 kryterium  dochodowe,
postanowienie sądu
Zgłoszenia można dokonać osobiści w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku, listownie, telefonicznie pod nr telefonu 23 662 42 01,
 e- mail: [email protected]
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni poradnictwo rodzinne GOPS w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia,
Tel. 23 661 59 04 wew. 43
poniedziałek - piątek  w godz. 8.00-16.00 Założona Niebieska Karta u rodzin z terenu gminy Dzierzążnia Niebieska Karta założona przez Policję,
Niebieska Karta założona przez GOPS,
Niebieska Karta założona przez GKRPA,
Niebieska Karta założona przez  szkoły,
Niebieska Karta założona przez  służbę zdrowia
Poradnictwo psychologiczne
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Poradnictwo psychologiczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 75 49, http://plonsk.pcpr.info/ Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998); Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); Ustawa o pomcy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Zgłosznia bezpośrednio w PCPR w Płońsku, zgłoszenia telefoniczne tel. 23 662 75 49.
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Wolności 8/10
Tel. 23 662 29 54
www.poradniaplonsk.pl
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek: 8.00-16.00
środa - piątek: 8.00-16.00
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół  placówek na terenie powiatu płońskiego.
W przypadku dzieci nie uczących się – zamieszkujące na terenie powiatu płońskiego.
Zgłoszenia osobiście.
Informacja pod nr tel. 23 662 29 54.
Poradnictwo pedagogiczne
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Poradnictwo pedagogiczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 75 49, http://plonsk.pcpr.info/ Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998); Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); Ustawa o pomcy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Zgłosznia bezpośrednio w PCPR w Płońsku, zgłoszenia telefoniczne tel. 23 662 75 49.
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku Poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i młodzieży. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Wolności 8/10
Tel. 23 662 29 54
www.poradniaplonsk.pl
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek: 8.00-16.00
środa - piątek: 8.00-16.00
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół  placówek na terenie powiatu płońskiego.
W przypadku dzieci nie uczących się – zamieszkujące na terenie powiatu płońskiego.
Zgłoszenia osobiście.
Informacja pod nr tel. 23 662 29 54.
3 Gmina Miasto Raciąż Poradnictwo pedagogiczne Gmina Miasto Raciąż, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07, tel. komórkowy 666 853 383 Środa w godz. 13.00-18.00 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07,
tel. komórkowy 666 853 383
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni poradnictwo pedagogiczne GOPS w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia,
Tel. 23 661 59 04 wew. 43
poniedziałek - piątek  w godz. 8.00-16.00 Założona Niebieska Karta u rodzin z terenu gminy Dzierzążnia Niebieska Karta założona przez Policję,
Niebieska Karta założona przez GOPS,
Niebieska Karta założona przez GKRPA,
Niebieska Karta założona przez  szkoły,
Niebieska Karta założona przez  służbę zdrowia
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 75 49, http://plonsk.pcpr.info/ Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998); Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); Ustawa o pomcy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Zgłosznia bezpośrednio w PCPR w Płońsku, zgłoszenia telefoniczne tel. 23 662 75 49.
2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07 poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07
3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nowe Miasto
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej GOPS w Nowym Mieście
09-120 Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
(23) 661 49 55
pn. – pt.
8:00 – 16:00
mieszkańcy Gminy Nowe Miasto osobiście;
telefonicznie (23) 661 49 55;
za pośrednictwem urzędu pocztowego;
[email protected]
4 Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Naruszewie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, tel. 23 663 10 51 wew. 33 pn. – pt.
8:00 – 16:00
Mieszkańcy Gminy Naruszewo  Osobiście lub  telefonicznie nr tel. 23 663 10 51 wew. 33
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16,
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Tel. 24 231 58 71
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 każdy zainteresowany Kontakt osobisty,
telefoniczny 24 231 58 71,
e-mailowy [email protected]
6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie poradnictwo z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin,
Tel. 530 006 733, 23 661 80 25 wew. 46, 47, 25, gops.sochocin.pl, e-mail: [email protected]
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy Gminy Sochocin Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie lub na  e-mail: [email protected]
7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni poradnictwo z zakresu pomocy społecznej GOPS w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia,
Tel. 23 661 59 04 wew. 43
poniedziałek - piątek  w godz. 8.00-16.00 Założona Niebieska Karta u rodzin z terenu gminy Dzierzążnia Niebieska Karta założona przez Policję,
Niebieska Karta założona przez GOPS,
Niebieska Karta założona przez GKRPA,
Niebieska Karta założona przez  szkoły,
Niebieska Karta założona przez  służbę zdrowia
Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
1 Gmina Miasto Raciąż Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Gmina Miasto Raciąż, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07, tel. komórkowy 666 853 383 Środa w godz. 13.00-18.00 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07,
tel. komórkowy 666 853 383
2 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu, ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07 poniedziałek - piątek w godz. 7.30- 15.30 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07
3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych GOPS w Nowym Mieście
09-120 Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
(23) 661 49 55
pn. – pt.
8:00 – 16:00
mieszkańcy Gminy Nowe Miasto osobiście;
telefonicznie (23) 661 49 55;
za pośrednictwem urzędu pocztowego
4 Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Naruszewie Poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, tel. 23 663 10 51 wew. 33 pn. – pt.
8:00 – 16:00
Mieszkańcy Gminy Naruszewo  Osobiście lub  telefonicznie nr tel. 23 663 10 51 wew. 33
5 Gminna Komisja Przeciwdziałania i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16,
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel. 24 231 58 82
Pok. Nr 24
Każdy wtorek
w godz. 8.00-12.00
Każdy zainteresowany Kontakt osobisty,
telefoniczny 24 231 58 82
6 Gmina  Płońsk Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk,
Tel. 23 662 56 35
https://ugplonsk.bip.org. Pl
poniedziałek - piątek
w godz. 12.00-13.00
mieszkańcy Gminy Płońsk Zgłoszenia można dokonać osobiści w Urzędzie Gminy w Płońsku, listownie, telefonicznie pod nr telefonu 23 662 56 35
 e- mail: [email protected]
7 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Tel. 23 661 80 25 wew. 50, e-mail: [email protected], lub [email protected] poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy Gminy Sochocin Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie lub na  e-mail: [email protected], lub [email protected]
8 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzążni Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Urząd Gminy w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia, Tel. 23 661 59 04 Posiedzenia Komisji 2 razy w kwartale Osoby dorosłe z problemem alkoholowym i osoby współuzależnione podanie od członka rodziny, wniosek z Policji, wniosek z Prokuratury, wniosek z GOPS
9 Porady Psychologa  – terapeuty uzależnień w Urzędzie Gminy w Dzierzążni Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Urząd Gminy w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia, Tel. 23 661 59 04 Dwa razy w miesiącu – godz. 8.00 – 14.00 Osoby dorosłe z problemem alkoholowym i osoby współuzależnione Osobiście w wyznaczonym terminie
Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Poradnctwo w sprawie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 75 49, http://plonsk.pcpr.info/ Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998); Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); Ustawa o pomcy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Zgłosznia bezpośrednio w PCPR w Płońsku, zgłoszenia telefoniczne tel. 23 662 75 49.
2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż, ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07 poniedziałek - piątek w godz. 7.30- 15.30 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07
3 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Mieście poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie GOPS w Nowym Mieście
09-120 Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
(23) 661 49 55
pn. – pt.
8:00 – 16:00
mieszkańcy Gminy Nowe Miasto osobiście;
telefonicznie (23) 661 49 55;
za pośrednictwem urzędu pocztowego
4 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwińsku nad Wisłą przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą,
Tel. 24 231 58 71
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 NIEBIESKA KARTA Kontakt osobisty,
telefoniczny 24 231 58 71,
e-mailowy [email protected]
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk,
Tel. 23 662 42 01,
https://ugplonsk.bip.org.pl
poniedziałek - piątek  w godz. 8.00-16.00 kryterium  dochodowe,
postanowienie sądu
Zgłoszenia można dokonać osobiści w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku, listownie, telefonicznie pod nr telefonu 23 662 42 01,
 e- mail: [email protected]
6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin,
Tel. 530 006 733, 23 661 80 25 wew. 46, 47, 25, gops.sochocin.pl, e-mail: [email protected]
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy Gminy Sochocin Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie lub na  e-mail: [email protected]
7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie GOPS w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia,
Tel. 23 661 59 04 wew. 43
poniedziałek - piątek  w godz. 8.00-16.00 Założona Niebieska Karta u rodzin z terenu gminy Dzierzążnia Niebieska Karta założona przez Policję,
Niebieska Karta założona przez GOPS,
Niebieska Karta założona przez GKRPA,
Niebieska Karta założona przez  szkoły,
Niebieska Karta założona przez  służbę zdrowia
8 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia” wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
800 120 002
Bezpłatna infolinia
pn. – sob.
godz. 08.00–22.00
ndz. i święta
godz. 08.00–16.00
Dla osób doświadczających  przemocy domowej www.niebieskalinia.info

[email protected]
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 75 49, http://plonsk.pcpr.info/ Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998); Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390); Ustawa o pomcy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Zgłosznia bezpośrednio w PCPR w Płońsku, zgłoszenia telefoniczne tel. 23 662 75 49.
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Wolności 8/10
Tel. 23 662 29 54
www.poradniaplonsk.pl
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek: 8.00-16.00
środa - piątek: 8.00-16.00
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół  placówek na terenie powiatu płońskiego.
W przypadku dzieci nie uczących się – zamieszkujące na terenie powiatu płońskiego.
Zgłoszenia osobiście.
Informacja pod nr tel. 23 662 29 54.
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07 poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16,
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Tel. 24 231 58 71
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 każdy zainteresowany Kontakt osobisty,
telefoniczny 24 231 58 71,
e-mailowy [email protected]
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin,
Tel. 530 006 733, 23 661 80 25 wew. 46, 47, 25, gops.sochocin.pl, e-mail: [email protected]
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy Gminy Sochocin Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie lub na  e-mail: [email protected]
6 Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00
(22)  785 700 177
e-mail:
[email protected]
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu Świadek zagrożenia kryzysowego
Osoba poszukująca informacji na temat
zarządzania kryzysowego
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

[email protected]
Poradnictwo dla bezrobotnych
1 Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku Poradnictwo dla bezrobotnych:

Poradnictwo zawodowe indywidualne

Poradnictwo zawodowe grupowe

Grupowa informacja zawodowa dla szkół
Powiatowy Urząd Pracy
w Płońsku
ul. Wolności 12,
09-100 Płońsk
tel.: 23 662 78 01
plonsk.praca.gov.pl
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00

Według harmonogramu na dany kwartał roku (poradnictwo zawodowe grupowe)
Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy zarejestrowane
w urzędzie
Zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub mailowe, kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
ul. Wolności 12, pok. nr 9, sala A III,
tel. 23 662 78 01 wew. 275, 277
adres e-mail: [email protected]
2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu Poradnictwo dla bezrobotnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul.  Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23 652 74 77, 23 679 20 07 poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 Mieszkańcy miasta Raciąża [email protected],
tel. 23 652 74 77,
23 679 20 07
3 Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów pracy.
Urząd Pracy.
Ciepła 20 .
15-472 Białystok.
19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą operatora.
pn.- pt.
godz. 08.00-18.00
Mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący pracy
- pracodawcy
www.zielonalinia.gov.pl

[email protected]
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
1 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe
ADRES NAJBLIŻSZEGO OŚRODKA WYŁONIONEGO NA LATA 2019 -2012
prosimy sprawdzić na witrynie internetowej lub w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
pn.- pt.
godz.08.15-16.15
Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie www.pokrzywdzeni.gov.pl

[email protected]
Poradnictwo z zakresu praw konsumentów
1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów poradnictwo z zakresu prawa konsumenckiego Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14,  tel. 23 663 24 16, https://www.powiat-plonski.pl/, e-mail: [email protected] poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy powiatu płońskiego Zgłoszeń można dokonywać osobiście, listownie, telefonicznie 23 663 24 16 lub na  e-mail: [email protected]
2 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
pn.- pt.
godz. 08.00-18.00
Prawo konsumenckie https://www.uokik.gov.pl/

[email protected]
Poradnictwo z zakresu praw dziecka&l
Reklama

Powiat informuje o bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie - pełna lista punktów komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez plonszczak.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

pł1994 z siedzibą w Płońsk 09-100, Płocka 85A,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"